Logopedens roll på IVA

Datum: 6 March, 2023
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

Logopedförbundet 2023-03-06:

Idag uppmärksammas logopedi av logopedorganisationer i hela EU på den europeiska logopedidagen. Årets tema är logopedens roll i akut-, intensiv- och kritisk vård.

Logopedens roll på IVA

Logopeden kan hjälpa IVA-teamet att förbättra patientens kommunikation, sväljning och livskvalitet, bland annat genom att bedöma sväljfunktion och stämbandsfunktion, optimera förutsättningar för talventilsanvändning, samt prova ut och implementera alternativ och kompletterande kommunikation.

Dysfagi

Tidiga logopedinsater kring dysfagi (sväljsvårigheter) på IVA kan leda till minskad risk för misslyckad extubering och dekanylering, minskad risk för aspiration, snabbare återgång till att kunna äta med munnen, minskad risk för undernäring och minskad dödlighet.

Kommunikation

Tidiga logopedinsatser kring kommunikation på IVA kan bland annat leda till säkrare informationsöverföring mellan patient och omgivning, förbättrad kommunikation mellan patient, vårdgivare och anhöriga, minskad ångest och förbättrad livskvalitet.

Logopedförbundets informationsmaterial

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.