Logopedens roll i skolan 4

Datum: 6 September, 2017
Logopedi, Opinionsbildning

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat “Vem platsar i teamet?”  – ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder?

De slåss om en VIP-biljett till elevhälsan

Specialpedagogiks skribent verkar vilja få det till att det finns någon motsättning mellan specialpedagoger, logopeder och arbetsterapeuter i frågan om vilka professioner som ska finnas i Elevhälsan. Lärarförbundet hävdar  (föga förvånande) att specialpedagoger är mest lämpade som experter vad gäller stöd och anpassningar. Varken logopeder eller arbetsterapeuter försöker konkurrera ut specialpedagoger, däremot ser företrädare för båda dessa professioner att man kan bidra med ytterligare kompetens i skolans värld. I exempelvis USA är det obligatoriskt för skolor att ha både logopeder och arbetsterapeuter.

Ulrika Guldstrand, ordförande Svenska Logopedförbundet:

– Skolan är en het arbetsmarknad för våra medlemmar. Det är det område där vi växer mest som yrkesgrupp och många av oss jobbar i elevhälsoteamen. Vi ser att läroplaner och kursmål poängterar språk och kommunikation. Det är vårt område och därför har vi en viktig roll att fylla för att eleverna ska klara skolan.

Svenska Logopedförbundet lobbar hårt för att logopeder ska bli lagstadgade i elevhälsan.

Arbetsterapeuterna har inte kommit lika långt som logopeder vad gäller skolvärlden. Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges arbetsterapeuter, ser dock positivt på framtiden och tror att skolan skulle behöva anamma den teamtanke som finns inom hälso- och sjukvården.

I hjälpmedelsutredningen som kom i våras föreslog utredaren att statsbidraget för personalförstärkningar i elevhälsan borde utvidgas till fler yrkesgrupper. Bidraget skulle i så fall kunna användas för att anställa arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder. Däremot ville utredaren inte gå så långt som att föreslå en lagändring som gör dessa yrkeskategorier obligatoriska.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.