Logopedens roll i skolan 3

Datum: 4 September, 2017
Logopedi, Opinionsbildning

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat “Vem platsar i teamet?”  – ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder?

Fler yrkeskategorier tar plats i skolans värld, men nu riktas även kritik mot det man kallar en medikalisering av skolan.

Kristian Lutz är lektor i pedagogik vid Malmö högskola och skrev sin avhandling om kategorisering av barn i förskolan. Han menar att man betydligt oftare än i dag borde diagnostisera verksamheten snarare än eleven. Lutz är också kritisk till att hjärnforskning fått allt större utrymme i skoldebatten men riktar också kritik mot det egna fältet.

– Pedagogiken som disciplin har anledning att vara självkritisk. Vi har varit dåliga på att synas i media och få fram vårt perspektiv och det har gett utrymme åt andra att gå in och säga hur man ska bedriva pedagogik.

Specialpedagogen Helena Wallberg menar att den medicinska sidan i form av till exempel psykologer, psykiatriker och logopeder inte kan något om skolans styrdokument. Hon anser att vården inte ska flytta in i skolan och att bland annat logopeder borde visa större intresse av att lära från den pedagogiska sidan.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vid läsningen av den här artikeln kan jag inte låta bli att tänka att varken Lutz eller Wallberg verkar ha jobbat tillsammans med en skollogoped… Att logopeder generellt skulle bidra till att man lägger hela problemet hos individen känns väldigt främmande utifrån min horisont! Utifrån diskussionerna bland skollogopederna här på Logopedforum verkar det dessutom som att man är väldigt insatt i styrdokument, kunskapskrav och Läroplan. Vad säger ni om uttalandena i artikeln? /Signe

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
6 år sedan
Jag kan förstå oron i att se professioner med annan infallsvinkel komma in och ha synpunkter på skolans uppdrag. De vet inte vilka vi är och vad vi kan, de ser mest att vi kommer med åsikter och pekpinnar kring hur de jobbar/bör jobba. Men efter att ha varit runt i några olika kommuner och ha jobbat med flera olika skolor upplever jag att det inte är det arbetssätt som vi skollogopeder eftersträvar. I många kommuner försöker logopederna att hålla diagnos sekundärt till att hitta rätt arbetssätt för varje elev - utredning görs endast för att klargöra, inte för att "stämpla". Majoriteten av logopederna jag jobbat med har också stor respekt och vilja att samarbeta med pedagoger och övrig personal inom skolan. Allt som oftast finns det en stor tacksamhet från skolans håll över att få stöd i något de känner att de har otillräckliga kunskaper inom. Jag tror att det viktigaste som skollogoped är att uppvisa vilja att samarbeta, att vi respekterar och värdesätter skolpersonalens kunskaper och åsikter, att vi är nästan mindre viktiga än de som jobbar med eleverna hela dagarna, varje dag. Att utreda (och eventuellt ställa en diagnos) kan vara värdefullt för att hitta rätt arbetssätt för eleven, men är aldrig viktigare än den bild som framkommer från någon som känner eleven väl. Ömsesidig respekt för varandras kompetens är A och O. Jag hoppas att fler inom skolan kan se och uppskatta det logopeder har att tillföra i deras verksamhet!
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.