Logopedens årskrönika: svensk forskning

Datum: 30 December, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopeden.se, 2021-12-30:

Under 2021 års sista dagar blickar vi tillbaka på hur året har återspeglats i tidningen Logopeden/logopeden.se vad gäller forskning i den svenska kontexten och kan konstatera att vi haft ett 20-tal inslag under året om svensk forskning inom logopedi och/eller av logopeder.

Pågående forskningsprojekt

Tidningen Logopeden är ett utmärkt forum för att informera om pågående studier, exempelvis om man behöver rekrytera deltagande patienter eller logopeder.

Doktorsavhandlingar

Både i tidningen och online presenterar vi regelbundet nya doktorsavhandlingar. Kontakta oss gärna om vi missat någon logoped som disputerat under 2021!

Anna Fäldt disputerade i slutet av 2020.
Linnéa Öberg disputerade i slutet av 2020 på en avhandling om språkförmåga hos tvåspråkiga barn med och utan språkstörning.

Vetenskapliga artiklar

Vi har presenterat kortare och längre sammanfattningar av svenska vetenskapliga artiklar, alldeles nyligen en artikel om hur svenska logopeder bedömer speech sound disorders (SSD) vilket också åtföljdes av ett inlägg med hopp om fortsatta diskussioner inom kåren om terminologi och konsensus i tidningen Logopeden nr 4 2021.

Svensk studie utsedd till mest signifikanta artikeln i AAC journal 2020!

Artikeln “All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers av Anna Fäldt med kollegor utsågs av den vetenskapliga tidskriften Augmentative and Alternative Communications redaktörer till den mest signifikanta artikeln 2020.

Originalartiklar i Logopeden

Du känner väl till möjligheten att publicera granskade vetenskapliga artiklar med hög klinisk relevans i tidningen Logopeden? Se Logopedförbundets hemsida för mer information, författarinstruktion och kontaktuppgifter till vår vetenskaplige redaktör.

Under 2021 publicerade vi en artikel om dysfagiutbildning för personal på särskilt boende för äldre.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.