Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Datum: 18 January, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Pamela Snows artikel Language is literacy is language – Positioning speech – language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt.

Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i Australien och bloggar på The Snow Report. På Twitter kommenterar hon nedladdningsstatistiken: “It is particuarly pleasing to see a speech-language pathology paper in a list of most accessed papers, given the small size of our profession.”

Artikeln, som publicerats i International Journal of Speech-Language Pathology, handlar om kopplingarna mellan språkförmåga och litteracitet. Huvudpoängen är att övergången till läsning och skrivning har en lingvistisk bas och därför bör vara en kärnverksamhet för logopeder. Snow menar också att logopeder behöver ha kunskap om de politiska och ideologiska faktorer som påverkar läsundervisning för att kunna samarbeta effektivt med lärare vilket i sin tur leder till bättre undervisning för alla barn.

 

Snow menar att logopeder behöver vara kunniga och ihärdiga när det gäller att arbeta evidensbaserat. Hon sträcker sig till och med så långt att hon pratar om “antivetenskap” i skolans värld och skriver bland annat:

“Education (—) has enjoyed a somewhat more “casual” relationship with evidence and has, as a consequence, been prone to “fads and fashions” at the whim of decision-makers of the day…” 

Snow betonar också vikten av att logopedutbildningarna etablerar samarbeten med lärarutbildningarna kring läs- och skrivinlärning och skapar möjligheter för logoped- och lärarstudenter att delta i gemensamma projekt kring läs- och skrivinlärning. Hon menar också att Response to Intervention är en lovande väg framåt när det gäller insatser från lärare och vård- och hälsoprofessioner.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Nyutkommen bok om behandlingsmetoder – Logopedforum
5 år sedan
[…] Snow skrev för övrigt en av de mest nedladdade vetenskapliga artiklarna 2016, om språk och […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.