Logoped ingår i Malås framgångsrecept för Elevhälsan

Datum: 2 March, 2022
Logopedi

Läraren Chef & Ledarskap 2022-02-24:

Malå i Västerbotten är den kommun som lägger mest på elevhälsa i Sverige enligt siffror från Skolverket.

På Nilaskolan består elevhälsoteamet av tre rektorer (en för varje stadie), två utbildade specialpedagoger och tre så kallade specresurser av erfarna lärare/logopeder. På skolan finns också en kurator på heltid, en sjuksköterska samt skolpsykolog en dag i veckan. Skolan och förskolan delar dessutom på en logoped. Vid behöv kan man kontakta skolläkare och skolpsykolog från grannkommunerna.

Sedan våren 2020 har man även ett så kallat HLT-team (Hälsa, Lärande, Trygghet). Det är en samverkansmodell i Västerbotten som ger tvärprofessionell kompetens i samarbete med socialtjänsten och region Västerbotten. 

Läs mer:

Malå kommun visar vägen för elevhälsan

Läs också:

Nya riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.