Logoped i Vilhelmina som led i att förbättra ungas hälsa

Datum: 21 March, 2022
Logopedi

Tidningen Logopeden/logopeden.se 2022-03-21:

Vilhelmina kommun i Västerbottens inland inrättar fyra nya tjänster som ska verka för barn och ungas välmående, däribland en logoped.

Logoped, skolsocionom, en extra skolkurator och en folkhälsosamordnare. Fyra helt nya tjänster inrättas inom Vilhelmina kommun.

Framtidsinvestering

Vilhelmina har ett invånarantal på cirka 6 500 personer och satsar på att anställa bland annat en logoped för att främja barns och ungas hälsa. (Bild: Wikipedia)

-Våra barn och ungdomars hälsa är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra tillsammans. Elevers dåliga mående är inte bara en skolfråga utan nyckelordet är samverkan, där vi gemensamt kan se hela behovet hos en individ. På så sätt kan vi få en bättre bild av vad barn och unga i vår kommun behöver för att må bra, förklarar Christer Staaf, utbildningschef.

Oro för språkutvecklingen

En kartläggning inför beslut att inrätta de nya tjänsterna visade bland annat att språkutvecklingen hos kommunens treåringar ligger på en lägre nivå än tidigare och detta är en av anledningarna till att man anställer en logoped som arbetar med bedömning, träning och språkutveckling för barn i förskolan samt grundskolans lägre årskurser. Den nya logopeden, Maja Andersson, börjar sin anställning idag den 21 mars.

Kurator, socionom och folkhälsosamordnare

För grundskolans del tillsätts en extra kurator samt en skolsocionom som ska fokusera på problematisk skolfrånvaro. I arbetet har man även identifierat behov av en mer organiserad folkhälsa i kommunen. En folkhälsosamordnare kommer att arbeta med att främja social hållbarhet hos invånarna och är en nyckelspelare i omställningen till ett mer välmående samhälle.

-Får vi vuxna som mår bra får vi också barn som mår bra, säger Christer Staaf.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.