Logoped: ett framtidsyrke?

Datum: 18 March, 2024
Fackligt

Saco, mars 2024:

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av deras akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Prognoserna presenteras utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

Arbetsmarknad i balans för logopeder

Logopedernas arbetsmarknad präglas av stabilitet och är i balans. Även på fem års sikt bedömer Saco att arbetsmarknaden för nyexaminerade logopeder är i balans, det vill säga att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb.

På väg att bli bristyrke?

Det finns dock tendenser som pekar på att logopedyrket är på väg att bli ett bristyrke, då allt fler arbetsgivare vittnar om svårigheter att rekrytera logopeder. Det kan bero på att logopedernas arbetsmarknad växer, samtidigt som färre tar examen än tidigare. I Socialstyrelsens rapport ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård” från 2023 framkommer det också att 10 av 21 regioner i Sverige rapporterar om personalbrist bland logopeder. Detta skulle alltså kunna innebära minskad konkurrens om jobbet, men också en risk för att tjänster som är svåra att tillsätta dras in.

Variation i landet

Möjligheterna till arbete varierar mellan olika delar av landet. Det kan vara svårare för nyexaminerade logopeder att få jobb nära utbildningsorterna medan det i mindre orter kan vara svårt för arbetsgivare att rekrytera logopeder till vakanta tjänster. Som nyexaminerad logoped kan det vara värt att undersöka möjligheten att ta en anställning på annan ort, då det ökar chanserna för anställning och kan ge större förhandlingsmöjligheter vad gäller ingångslön.

Läs hela rapporten!

Saco: Framtidsutsikter för akademiker år 2029

Läs också:

Minskat söktryck till logopedutbildningarna

(Bild: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, Kristian Bjornard)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.