Ljudmiljö i skolan

Datum: 20 December, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Arbetarskydd uppmärksammar ljudmiljön i skolan:

(uppdaterat blogginlägg!)

Ljudsanering av skolor i Landkrona har lett till lugnare klassrumsmiljö. Att skolans ljudmiljö uppmärksammades var från början en slump, eftersom två företa erbjöd sig att kostnadsfritt göra i ordning fyra salar i en skola mot att företagen fick använda salarna som visningsrum efter skoltid. De omgjorda salarna blev snabbt populära bland lärarna och rektorn begärde då medel för att fortsätta med övriga skollokaler. Detta ledde till att utbildningsförvaltningen anslog medel för att förbättra både ljud- och ljusmiljö i Landskronas skolor och förskolor.

Per Åke Montelius var skyddsombud på skolan som först ljudsanerades och han anser att skolans akustiska miljö handlar om vilja:

– Ingen arbetsplats ska ge hörselskada.  Många lärare får också problem när de tvingas använda rösten på fel sätt. Med den kunskap vi har i dag kan vi åtgärda det. På Västervångskolan avsatte arbetsgivaren pengar till det, så det går att göra.

Effekterna av ljud- och ljussaneringen studeras i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet under ledning av logoped och docent Viveka Lyberg Åhlander. Man studerar hur lärarnas röstanvändning kan anpassas till miljön, hur interaktionen mellan lärare och elever påverkas och hur elevernas skolresultat påverkas. Dessutom studeras eventuella effekter på lärares hälsa där man jämför lärare på ljudsanerade och icke ljudsanerade skolor.

 

Lärare drabbas oftare än andra yrkesgrupper av röstproblem, vilket har visats bland annat i Viveka Lyberg Åhlanders forskning.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.