Läskunnighetens dag: inga effekter av pandemin på barns läsförmåga

Datum: 8 September, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

TV4; Legilexi:

Idag medverkade logoped och forskare Anna Eva Hallin i morgonstudion i TV4 med anledning av den rapport kring barns läsförmåga som hon och ytterligare forskare tagit fram i samarbete med stiftelsen LegiLexi, vars vision är att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i den svenska skolan.

Via LegiLexis läsfärdighetstester har man analyserat elevers avkodning och läsförståelse. Totalt har resultat från drygt 145 000 elever i årskurs 1-3 analyserats. Drygt 60 000 elever testades under covid-19-pandemin och drygt 85 000 elever testades innan pandemin.

Positivt är att det inte verkar finnas någon coronaeffekt, alltså kan man inte se att läsförmågan skulle ha gått ner under pandemin. Mer bekymmersamt är att det både innan och under pandemin finns en betydande andel elever som inte lär sig att läsa under lågstadieåren.

LegiLexis rapport släpptes i samband med internationella läskunnighetsdagen 2021.

Läs mer:

TV4: Var tionde lågstadieelev kan inte läsa

Rapport om pandemins effekter på elevers läsutveckling

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.