Läsa- skriva-räkna-garanti

Datum: 16 August, 2017
Övrigt

Regeringen.se:

Imorgon den 17 augusti avser regeringen lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har genomfört den av garantin reglerade kartläggningen och analysen, planerat och vidtagit de stödåtgärder som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i kommande årskurs. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018 och det blir Skolinspektionen som utövar erforderlig tillsyn.

Gustav Fridolin:

– Inget barn ska falla mellan stolarna. Lärare ska ha mandat att sätta in extra stöd när man ser att en elev behöver det. I de bästa skolsystemen i världen ger man mest stöd tidigt, så eleverna i tid får med sig verktygen att hänga med i skolans alla ämnen och små hinder inte tillåts växa till stora problem. Dit ska vi i Sverige också.

Organisationen Funktionsrätt Sverige är odelat positiva till regeringens förslag men tror att åtgärdsgarantin kommer att kräva förändringar i såväl lärarutbildning som rektorsutbildning.  Lars Ohly är ordförande i Funktionsrätt Sverige och han menar att införandet av åtgärdsgarantin ställer nya krav på lärarna. De ska uppmärksamma och analysera elevernas behov och de ges en nyckelroll i genomförande och uppföljning av stödåtgärder. Denna roll ställer höga krav på kompetens och erfarenhet hos lärarna och det krävs att lärarutbildningarna ger gedigna grundkunskaper om elevers olika förutsättningar samt metodik och didaktik med specialpedagogiskt fokus för att lärare ska få tillräckliga verktyg i sitt pedagogiska arbete. Funktionsrätt Sverige undrar också varför särskolan inte nämns i ett sammanhang där målet är god utbildning för alla.

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Regeringen drar tillbaka läsa-skriva-räkna-garantin – Logopedforum
6 år sedan
[…] Läs mer om det återtagna förslaget […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.