Läs- och skrivutredningar: bristande likvärdighet

Den 6 mars är det dags för den europeiska logopedidagen som varje år särskilt uppmärksammar ett specifikt arbetsområde. 2020 års tema är läs- och skrivsvårigheter och tidningen Logopeden har sammanställt information om tillgång till läs- och skrivutredning för barn respektive vuxna i landets regioner. Varför utreder inte vissa regioner dyslexi?  Frånvaron av utredningar, särskilt vad … Continue reading Läs- och skrivutredningar: bristande likvärdighet