Läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autismspektrumtillstånd

Tidigare i våras publicerades en artikel där svenska forskare visade att språkförmåga i förskoleåldern predicerar läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Hur hänger språk, kognition, läsning och stavning ihop? Tidigare studier har visat att det finns stor variation när det gäller läs-och skrivförmåga hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, på samma … Continue reading Läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autismspektrumtillstånd