Lärarnas Riksförbund och DHB vill bevara Hällsboskolan

Datum: 15 December, 2016
Opinionsbildning

Upsala Nya Tidning: I ett debattinlägg med anledning av förslaget att på sikt lägga ner Hällsboskolan för elever med grav språkstörning skriver LR:s och DHB:s ordföranden, Åsa Fahlén och Lena Fernström, att staten bör  ta vara på specialskolorna. Alla elevgrupper klarar inte att inkluderas i vanlig klass, skriver Fahlén och Fernström. Debattörerna menar att staten måste ta en helhetsansvar för elevgruppen och menar att även om utredningens förslag om regionala nav är god, finns det ändå starka skäl att behålla Hällsboskolan i Stockholm och i Umeå.

 “Inkludering fungerar inte för alla elevgrupper. Det är viktigt att tanken om inkludering i vanliga klasser balanseras mot de särskilda behov elevgruppen faktiskt har.”

Svenska Logopedförbundet har i sitt remissvar på utredningen uttryckt sig försiktigt positiva till en nedläggning av Hällsboskolan och en satsning på ökad kompetens lokalt, detta kräver dock tydliga överenskommelser mellan stat, kommuner och landsting samt förtydliganden om logopeders viktiga roll i skolan (remissvaret publiceras inom kort på förbundets hemsida). Ett problem utifrån Slofs perspektiv är att gruppen elever med grav språkstörning verkar ha underestimerats i utredningen och definitionen av grav språkstörning riskerar att exkludera många elever med stora språkliga svårigheter från de föreslagna SAK-miljöerna. 

Vad anser ni om utredningens förslag att lägga ner Hällsboskolan och istället skapa regionala nav för elever med grav språkstörning, hörselnedsättning och dövhet?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.