Lär blivande lärare om språkstörning

Datum: 27 November, 2017
Logopedi, Opinionsbildning

Idag publicerades ett debattinlägg i Dagens Samhälle, där Anna Eva Hallin i sällskap av närmare 20 logopeder och forskare påtalar vikten av ökad kunskap om språkstörning i skolan. Utan samlad kunskap hos lärarna om språkstörning och dess konsekvenser i skolkontexten riskerar många elever att inte få rätt insatser.

“När regeringen nu inför kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i examensmålen för speciallärare, specialpedagoger och på sikt också för övriga lärarutbildningar anser vi att detta även bör innefatta grundläggande kunskap om språkstörning. (—) Skolans läroplan ställer krav på avancerade språkliga kunskaper i samtliga ämnen – eleverna förväntas bland annat att analysera, kritisera, sammanställa och se samband, både muntligt och skriftligt. Elever som är i språklig sårbarhet på grund av språkstörning eller av andra anledningar behöver förebyggande och stödjande insatser, anpassningar av lärmiljön och språkutvecklande pedagogik för att ha möjlighet att klara detta. Kunskaperna om att undervisa och bemöta elever som har språkstörning i skolan behöver därför öka. “

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.