Långa väntetider för läs- och skrivutredning

Datum: 7 March, 2019
Logopedi

Skövde Nyheter 5 mars: 

Väntetiden för att göra en läs- och skrivutredning vid Skaraborgs sjukhus är nu närmare 15 månader. Logopedimottagningen har nu kontaktat patienter på väntelistan för att informera om att man kan vända sig till andra vårdgivare. Läs- och skrivutredning omfattas inte av vårdgarantin, men det är alltså möjligt att vända sig till andra vårdgivare, inom eller utanför Västra Götalandsregionen, så länge denna vårdgivare har avtal med sin region.

– En utredning tar lång tid. Vi lägger femton timmar på en sådan utredning. Att vi får fler remisser tror jag är en starkt bidragande orsak. För femton år sedan fick vi inte en enda remiss om detta, det var inte så många år sedan som ingen visste vad dyslexi var, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten.

Dessutom är det inte alla logopedmottagningar i regionen som gör läs- och skrivutredningar. NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla slutade med dyslexiutredningar 2012, både för barn och vuxna. Sjukhuset i Borås slutade att utreda vuxna 2017 och även där är kön för skolbarn omkring 15 månader. Inte heller på Sahlgrenska i Göteborg genomförs dyslexiutredningar av vuxna patienter.

Enligt Monica Käll Guldbrand finns det inte uttryckligen reglerat vem i regionen som ska göra läs- och skrivutredningar. Det är inte formulerat som ett specifikt uppdrag för specialistvården på sjukhusen.

Antalet remisser till logopedmottagningen vid Skaraborgs sjukhus ökar generellt, 2018 fick man 12 procent fler remisser än året innan. Det finns även få logopeder i kommunala verksamheter som skola eller äldreomsorg, om man jämför med till exempel arbetsterapeut eller fysioterapeut. Trots detta hålls vårdgarantin för patienter som söker för röst, stamning, sväljsvårigheter, afasi  och dysartri. Väntetiden för barn som har försenad tal- eller språkutveckling har ökat och ligger nu på fyra månader, till följd av ett ökat antal remisser.

Läs hela artikeln i SN!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.