Långa väntetider för läs- och skrivutredning i Uppsala

Datum: 22 September, 2015
Logopedi

 

UköNT rapporterar om upp till 11 månaders väntetid för dyslexiutredning i Uppsala läns landsting och 9-10 månaders väntetid hos Uppsala kommuns logopeder. Landstinget jobbar nu hårt för att komma till rätta med köerna, enligt Jenny de Raadt, avdelningschef för paramedicinavdelning 1. En total översyn har gjorts över utredningsarbetet, bland annat undersöks om det går att korta utredningstiden genom att minska tiden som läggs på dokumentation.

Det kommer att göra verksamheten mer effektiv på sikt, men tillfälligt behövs mer resurser för att korta kön, enligt logoped Malin Appelqvist.

Även Uppsala kommun ser över sin organisation för att möjliggöra kortare väntetider för utredning enligt Christina Gunnarsson Hellberg, samordnande logoped på Konsultativt stöd.

 

Hur ser det ut i landet? Upplever ni att många patienter nyttjar möjligheten att fritt välja specialiserad öppenvård utanför det egna landstinget/den egna regionen?

Läs även Sara väljer annat landsting

Frågor och svar om nya patientlagen (SKL).

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.