Långa väntetider för dyslexiutredning

Datum: 4 August, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

Örebro Tribune: Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt för långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn. Detta framgår i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenterades på ett seminarium i Almedalen.

Landstinget i Västmanland har gått ännu längre och beslutat att dyslexi ej tillhör hälso-och sjukvårdslagen (se även debattinlägg i VLT).

– Detta är märkligt eftersom både logopeder och psykologer, som arbetar inom sjukvården utreder läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och funktionsnedsättningen ingår i de manualer man arbetar efter. Det är ej heller ovanligt att svårigheterna döljer språksvårigheter, autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd. Sett i det ljuset är det i högsta grad oansvarigt av landstinget att friskriva sig från ansvar, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

Sex andra landsting utreder bara dyslexi om det en del av en större problematik enligt exemplen ovan.

– Även detta är problematiskt eftersom det i många fall är först efter en utredning som man kan fastställa vad läs- och skrivsvårigheterna beror på; språksvårigheter, autism, andra neuropsykiatriska tillstånd eller dyslexi, menar Bengt-Erik Johansson.

Vi har tidigare skrivit om de orimliga väntetiderna i Örebro län.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.