Lågt söktryck till logopedprogrammet

Datum: 16 March, 2023
Student

Sveriges Radio P4 Malmöhus 2023-03-09; Logopeden.se 2023-03-16:

Arbetslösheten bland utbildade logopeder är mycket låg och arbetsmarknaden bedöms vara i balans. I vissa regioner är det brist på logopeder och det finns dessutom en växande arbetsmarknad framför allt inom skolväsendet. Trots fina framtidsutsikter har söktrycket till logopedutbildningen minskat på flera håll i landet, bland annat på Lunds universitet.

På Lunds universitet jobbar man febrilt med att göra utbildningar till logoped, audionom och arbetsterapeut mer synliga. Som det är nu söker för få och risken finns att utbildningar får läggas ner om man inte hittar en lösning. Maria Björkqvist, vicedekan för medicinska fakulteten beskriver det som ett krisläge och menar att vårdsektorn behöver synliggöra de aktuella professionerna.

På Lunds universitet har man satsat på ett hälsovetenskapligt basår för att bredda rekryteringen till bland annat logopedprogrammet. Basåret vänder sig till den som behöver komplettera sin gymnasieutbildning, ger en introduktion till högskolestudier och till det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet samt ger möjlighet att antas till bland annat logopedprogrammet.

Lunds universitet: hälsovetenskapligt basår

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.