Lagändring kring skola krävs av fackliga tungviktare

Datum: 26 January, 2017
Fackligt, Opinionsbildning

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO 25 nya förslag för hur Sverige ska nå en ökad likvärdighet i skolorna. Bland annat vill de se krav på blandade elevgrupper, slopa köerna till friskolorna och ökat statligt ansvar. Möjligheterna att ge alla elever samma chans i skolan bygger på att resurserna fördelas på ett mer likvärdigt sätt än i dag.

Ett av förslagen i likvärdighetsagendan är att man vill införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman. Ett sätt att definiera blandade elevgrupper kan vara att elevsammansättningen i en klass i möjligaste mån ska spegla den socioekonomiska sammansättningen i kommunen. Organisationerna vill att grundprincipen för systemet ska vara att elever och föräldrar ska ha möjlighet att önska skola, men att skolor inte ska ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever.

De tre organisationerna vill ersätta dagens skolpengssystem med ett nytt resursfördelningssystem där elevernas socioekonomiska bakgrund ska vägas in. Samtidigt ska styrningen av skolan förstärkas, och det bör övervägas att huvudansvaret för gymnasieskolan flyttas från kommuner till regioner. Förbunden vill också se insatser för skolor med särskilda utmaningar, exempelvis skolor som har tagit emot många nya flyktingar på kort tid. Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO menar också att alla skolor behöver dela på ansvaret för nyanlända och att det krävs fler studiehandledare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk.

Den 21 april kommer de att presenteras Skolkommissionens slutbetänkande om hur skolan ska förbättra kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i skolan.

 

 

Läs hela artikeln i Skolvärlden!

DN Debatt

Tidningen Arbetet

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.