Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

Datum: 17 May, 2017
Fackligt, Opinionsbildning

Nyligen har representant från Svenska Logopedförbundets styrelse deltagit i möte med Rådet för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

Rådet för kunskapsstyrning är en sammanslutning av nio myndigheter som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rådets uppdrag går ut på att samordna sig och förtydliga kunskapsstöd och information. I mars bjöd de in professionsförbunden  till dialog kring hur de måste kan/bör/måste förbättra sitt kunskapsstöd. Rådet har kommit fram till att man måste strama upp sin terminologi och bli tydligare med vilka föreskrifter och deras förväntade funktion.
Prioriterade områden för rådet att arbeta vidare med är bland annat rehabilitering och prevention, det vill säga viktiga områden för oss logopeder att bevaka. På mötet diskuterades bland annat multiprofessionella team – i riktlinjer och liknande finns det ofta svepande formuleringar om att team är bra, men rekommendationerna är så otydliga att teamet kan se väldigt olika ut i olika delar av landet.
DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Debatt kring elevhälsa – Logopedforum
5 år sedan
[…] Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården […]
User avatar
Kunskapsstyrning och nationella vårdprogram – Logopedforum
6 år sedan
[…] Läs också: Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Rådet för kunskapsstyrning […]
User avatar
Utredning om kunskapsstöd – Logopedforum
6 år sedan
[…] Svenska Logopedförbundet 18 maj, 2017 Utredning om kunskapsstöd2017-05-17T16:06:17+00:00 Fackligt, Opinionsbildning No Comment Utredningen om ökad följsamhet till kunskapsstöd är en regeringsutredning vars uppdrag ska redovisas senast den 1 juni i år. Utredningen går ut på att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män.  Utredarna bjöd in professionsföreträdare, däribland Svenska Logopedförbundet, till ett samråd i april. Man konstaterar att det finns alldeles för många olika riktlinjer, vårdprogram och kunskapsstöd men följsamheten till eller genomslaget för dessa är dåligt. Man vet redan att det finns oönskade variationer i hälso- och sjukvård och att insatser av ”icke-göra”-karaktär fortsätter att genomföras. Utredningen föreslår att samarbetet mellan stat, landsting och kommuner behöver formaliseras för att säkerställa jämlik och kunskapsbaserad vård.  Utredningen föreslår också att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i första hand ska riktas till beslutsfattare och användas som underlag för övergripande planering och prioritering. Vid samrådsmötet var representanterna för de olika yrkena inom hälso- och sjukvård i stort sett överens om att teamarbete måste in i riktlinjer och kunskapsstöd på ett tydligare sätt och att många riktlinjer har ett för stort slutenvårdsfokus. Kunskapsstöd bör i första hand ta hänsyn till patientens flöde genom vården, inte till hur vården är organiserad i dag. Det konstaterades också att arbetsgivaren ofta brister i sitt ansvar vad gäller kompetensutveckling. Det är ofta svårare för kommunanställda att komma åt ny kunskap i termer av exempelvis vetenskapliga artiklar jämfört med situationen för landstingsanställda. Fortbildningsansvaret kan inte ensidigt ligga på den enskilda professionsutövaren! Läs också om rådet för kunskapsstyrning! […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.