Kritik mot Region Skånes journalhantering

Datum: 5 June, 2018
Övrigt

Dagens Medicin 28 maj: 

Datainspektionen går hårt åt Region Skåne när det gäller journalhantering. Bristerna har enligt myndigheten inneburit att patienterna inte får det integritetsskydd som de har rätt till.  Det handlar bland annat om att anställda har för omfattande behörighet och att det inte går att utföra loggkontroller för att se om någon obehörig har fått tillgång till journaluppgifter. Flera av kraven i Datainspektionens beslut rör brister som myndigheten redan vid tidigare granskningar har krävt att regionen ska åtgärda.

Datainspektionens beslut

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.