Kraftig kostnadsökning för flera vårdval i Stockholm

Datum: 7 September, 2018
Logopedi, Opinionsbildning

SvD 27 augustiSvenska Logopedförbundet 4 september 

Sedan 2008 har alliansen infört 38 olika vårdval, däribland vårdval logopedi. På delad andraplats vad gäller vårdval kommer Uppsala och Skåne med 12 vårdval vardera.

Kostnadsstegring

Kostnader för vårdvalen ökar mest i Stockholms läns landsting, något som den styrande alliansen inte ser som ett problem. Oppositionen däremot menar att ökningen förvärrar akutsjukvårdens kris och avser att stoppa vårdvalet för bland annat förlossningsvården. Den största procentuella kostnadsökningen står specialiserad fysioterapi för, som blivit nästan 200 procent dyrare mellan 2013 och 2017. Vårdval logopedi har ökat kostnaderna med 160 procent. Sjukvård som ligger utanför vårdvalen har under motsvarande tidsperiod fått ökade kostnader med 15 procent.

Finanslandstingsråd Iréne Svenonius:

– Det är inget problem eftersom fler har fått vård. Det är inte kostnaden per insats som gått upp utan den totala kostnaden. Vi har haft en stark besöksutveckling, fler vårdade och en stor befolkningsökning, säger Svenonius.

Negativa konsekvenser för logopeder

Logopeder i vårdval logopedi är smärtsamt medvetna om att ersättningsnivåerna under lång tid har varit oförändrade eller till och med sänkts. Slof Stockholms arbetsmiljöenkät visar att logopeder inom vårdvalet behöver boka allt fler besök för att få verksamheten att gå runt, vilket leder till orimlig arbetsbelastning, stress och bristande kompetensutveckling.

Läs mer om vårdval logopedi

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.