Kopplingar mellan tidigt ordförråd och senare läs- och skrivsvårigheter

Datum: 31 March, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

I longitudinell studie av Sietske van Viersen och kollegor har man undersökt kopplingarna mellan tidigt ordförråd och läsinlärning genom att titta på ordförrådsutvecklingen hos barn med ärftlighet för dyslexi. Över 200 barn totalt ingick i studien och de barn som hade ökad risk för dyslexi pga ärftlighet och som sedermera också diagnostiserades med läs- och skrivsvårigheter hade haft sämre ordförståelse från 23 månaders ålder och sämre expressivt ordförråd från 17 månaders ålder.

Författarna drar därmed slutsatsen att tidiga begränsningar vad gäller ordförråd kan betraktas som en ytterligare riskfaktor för dyslexi. 

Delayed Early Vocabulary Development in Children at Family Risk of Dyslexia

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.