Konsensuskonferens om språkstörning

Datum: 22 May, 2015
Kompetensutveckling, Logopedi
Dagens konsensuskonferens i Lund är just avslutad. En stor eloge till Birgitta Sahlén med flera som anordnade denna givande dag med medverkan av Courtenay Norbury och Susan Ebbels. Givande diskussioner om diagnos, definitioner, bedömning, intervention, utbildning och opinionsbildning samt avslutande överenskommelser om vad vi konkret kan göra redan efter helgen! Arbete med nationella riktlinjer drar igång med utbildningsanordnarna som drivande parter.
Med hjälp av Svenska Logopedförbundet ska vi se till att informationen om språkstörning på 1177.se är lättförståelig och informativ för allmänheten.Vi är överens om att logopeder kan göra stor skillnad. Vi ska inte ransonera oss själva genom att bara arbeta konsultativt. Direkt intervention kan till och med vara mer tids- och kostnadseffektivt än indirekta insatser!
Fortsättning på konsensuskonferensen blir preliminärt 27 november. Mer om dagen i nästa nummer av Logopeden.
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.