Konsensus kring röstbedömning

Datum: 10 June, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi
Konsensus kring röstbedömning

En patientgrupp som logopeder möter är personer med röstproblem. Det finns ännu ingen konsensus kring vilka talmaterial och bedömningsmetoder som ska användas för akustisk analys, varken i Sverige eller internationellt.

Forskare och logopeden Rita Patel har tillsammans med en så kallad Special interest group inom den amerikanska logoped- och audionomorganisationen Asha tagit fram just ett sådant konsensusdokument som publicerats som en vetenskaplig artikel i tidskriften American Journal of Speech-Language Pathology.

Svenska forskare arbetar vidare med att anpassa rekommendationerna i konsensusdokumentet till svenska förhållanden samt komma fram till minimal standards för olika röststörningar, arbete som bland annat bedrivs vid Karolinska institutet. 

Patel och kollegor har bland annat kommit fram till rekommendationer vad gäller laryngoskopi , akustiska mätningar och aerodynamiska undersökningar. Riktlinjerna omfattar såväl rekommendationer för datainsamling, vilka uppgifter/tester patienterna ska utföra och hur data ska analyseras, exempelvis vilken typ av mjukvara som bör användas för att analysera röstinspelningar. Syftet är att uppnå enhetlighet i såväl forskning som i kliniska sammanhang och därmed underlätta jämförelser mellan olika studier och mellan olika behandlingsformer.

Referenser och länkar

Patel, R. R., Awan, S. N., Barkmeier-Kraemer, J., Courey, M., Deliyski, D., Eadie, T., Paul, D. Švec, J. G., & Hillman, R. (n.d.). Recommended protocols for instrumental assessment of voice: American speech-language-hearing association expert panel to develop a protocol for instrumental assessment of vocal function. American Journal of Speech-Language Pathology27(3), 887–905. https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-17-0009

Röstfunktion och röststörningar hos vuxna, KI. Projektledare: professor Maria Södersten

Läs mer om röstforskning och röstlogopedi:

Röst vid könsdysfori

Röstbesvär – en folksjukdom?

Röstproblem hos lärare

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.