Komplexa ordflödesuppgifter svåra för personer med Parkinsons sjukdom

Datum: 8 December, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi
Komplexa ordflödesuppgifter svåra för personer med Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom har ofta ordfinnandesvårigheter. I sitt masterarbete från 2019 fann Eli Hedman att det framför allt är mer komplexa ordflödesuppgifter som är svåra för patientgruppen och att det finns en koppling mellan sådan komplex ordfinnandeförmåga och exekutiva funktioner.  

Hedman undersökte ordflöde och exekutiva funktioner hos 17 deltagare med Parkinsons sjukdom. Deras resultat på ordflödesuppgifter jämfördes med resultaten från en matchad kontrollgrupp.

Tre typer av ordflödestest användes: Fonologiskt ordflödestest med bokstäverna F, A och S, semantiska ordflödestest i kategorierna djur och verb samt ett mer komplext semantiskt ordflödestest: Complex oral semantic verbal fluency, där svaren måste uppfylla flera egenskaper för att vara godkända, att jämföra med ett semantiskt ordflödestest med kategorin djur där endast en egenskap måste uppfyllas, det vill säga djur. Dessutom användes tre olika test för att bedöma deltagarnas exekutiva funktioner. 

Personer med Parkinsons sjukdom presterade svagare i den mer komplexa ordflödesuppgiften men inte vid testning av de övriga ordförrådstesten och resultaten talar därför för att ordflödestest med högre komplexitet skulle kunna vara en tillgång vid bedömning av ordfinnandesvårigheter vid Parkinsons sjukdom.

En längre version av artikeln hittar du i tidningen Logopeden nr 4 2020!

Signe Tonér

Hedman, E. (2019) Word-finding difficulties in Parkinson’s disease: the relationship between verbal fluency and executive functions. Masteruppsats. Göteborgs universitet. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.