Kommunlogopedi på frammarsch

Uppdaterat 2021-11-29: Logopeder i var tredje kommun Åtminstone var tredje kommun har logoped anställd, baserat på var Svenska Logopedförbundets medlemmar arbetar. En absolut majoritet av kommunlogopederna jobbar inom skolväsendet, men stora behov finns såväl inom äldreomsorg som inom funktionshinderområdet/LSS. Nytillsättning och/eller utökning av logopedtjänst är ofta ett resultat av idogt lokalt påverkansarbete. I och med … Continue reading Kommunlogopedi på frammarsch