Kommunlogopedi på frammarsch

Uppdaterat 2022-04-17: 350 kommunlogopeder Socialstyrelsens senaste statistik (2019) avslöjar att det fanns 350 logopeder som arbetar kommunalt 2019. Det motsvarar ungefär 13 % av logopedkåren. Statistiken visar också att 11 % av det totala antalet logopeder i yrkesför ålder arbetar i grundskolan. En absolut majoritet av kommunlogopederna jobbar just inom skolväsendet, men stora behov finns … Continue reading Kommunlogopedi på frammarsch