Kommunlogopedi i Skåne

Datum: 21 October, 2019
Fackligt, Opinionsbildning

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner har inte en enda logopedtjänst.

Pressmeddelande Slof Skåne 2019-10-18:

Antal logopeder omräknat till helårstjänster i skånska kommuner 2019

Statistiken sammanställd av Slof Skåne, en lokalförening i Svenska Logopedförbundet (Slof).

Skillnaderna på tillgång till logoped mellan olika kommuner är stor. Det visar den kartläggning Svenska Logopedförbundet Skåne (Slof Skåne) gjort. Flera kommuner saknar helt logoped. Detta innebär att det saknas specialiserat stöd i skolan för elever med språkliga svårigheter som språkstörning eller taldyspraxi.
– Skolan är ofta väldigt belastande för elever med språkstörning. Risken för socialt utanförskap och att inte nå målen ökar när man inte behärskar språket, säger Ulrika Guldstrand, ordförande i Svenska Logopedförbundet.
Logopedisk kompetens i skolan kan göra stor skillnad för lärarnas möjligheter att stötta dessa elever.

– Logopeder har spetskompetens kring språk och språkliga svårigheter och vilka åtgärder som kan hjälpa elever, både enskilt och när det gäller inkludering och tillgänglighet i lärmiljöer och undervisning, säger Ulrika Guldstrand.

Fakta

Logopeder som arbetar kommunalt är oftast anställda antingen som en del av ett centralt elevhälsoteam eller på specifika skolor/förskolor. Logopeden hjälper elever med till exempel språkstörning, taldyspraxi eller dyslexi att nå skolans mål. Det skiljer sig åt mellan skolor om logopeden tränar individuellt med barnen eller har en mer handledande roll mot pedagogerna. I Kristianstads kommun finns även logoped anställd för att stötta vuxna med afasi.

Kontakt

Ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
Svenska Logopedförbundets lokalavdelning i Skåne: slofskane@gmail.com

Statistiken är sammanställd av Slof Skåne, befolkningssiffrorna kommer från SCB (2018).
DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
2 år sedan
Din kommentar tydliggör hur svårt det är att föra den här typen av statistik. Det är lokalföreningen Slof Skåne som på volontär basis har gjort den här sammanställningen. När Svenska Logopedförbundet tidigare har försökt få fram statistik om kommunanställda logopeder centralt, via Sveriges Kommuner och Regioner, har svaret blivit att logopeder är för få för att man ska få fram statistik för varje kommun. Vad gäller regionanställda logopeder kan man få fram central statistik, men för någon form av överblick hur det ser ut i kommunerna behöver vi så att säga göra jobbet själva, med den felmarginal det innebär. /Signe, tidningen Logopeden
User avatar
2 år sedan
Det här är en oklar och otydlig statistik. Texten handlar om skol- och förskolelogopeder men statistiken verkar handla om kommunanställda logopeder. Som exempel, eftersom jag är anställd i Kristianstads kommun, har vi fyra tjänster inom förskola och skola. Ni nämner att det också finns en logoped anställd inom kommunal afasiverksamhet men vilka är de övriga två tjänsterna? Statistiken har också hunnit förändras rätt påtagligt under processen mellan sammanställning och pressmeddelande. Det är tyvärr flera kommuner som drar in på logopedtjänster. Den ena tjänsten i Bromölla har inte funnits under hela 2019. Den andra tjänsten drogs in under sommaren 2019. Liknande scenarion ser vi också i andra kommuner, till exempel Tomelilla.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.