Kommunikativa behov hos vuxna med autism

I en studie publicerad våren 2020 undersökte Clare Cummins med kollegor hur vuxna personer med autism* själva ser på sin kommunikation och sina kommunikativa behov. Ökad personcentrering Författarna beskriver att insatserna för vuxna personer med autism generellt är begränsade och att detta särskilt gäller vid autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning – något som kan antas … Continue reading Kommunikativa behov hos vuxna med autism