Kommunikativ tillgänglighet på fritids

Datum: 8 March, 2023
Övrigt

Lika värde nr 1 2023:

På fritidshemmet Prolympia Gävle har personalen under två år jobbat i projektform med att förbättra tillgängligheten för elever med språklig sårbarhet.

Prolympia Gävle är en friskola med 670 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Olika former av visuellt stöd har bland annat bidragit till att eleverna bättre kan förstå varandra och få en bättre överblick över vad som är på gång. Ritprat, kroppsspråk, sänkt taltempo och TAKK används av det arbetslag som deltagit i projektet.

– Egentligen har vi inte gjort något helt nytt i projektet. Vi visste att vi borde använda de här metoderna mer, men det blev inte av. Nu fick vi pröva och utveckla dem tillsammans i kollegiet och med eleverna. Det har varit avgörande för att lyckas, säger Anna Jabin, mentor och projektledare.

I och med att fritidshemmet och skolan började använda olika stöd mer, efterfrågar också eleverna stöd oftare och de har också bidragit till utvecklingen genom att exempelvis komma med förslag på bilder till en tavla på skolgården och specifika önskemål om scheman.

Läs hela artikeln!

Tillgänglig kommunikation på fritidshemmet

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.