Kommunikationsstrategier vid afasi

Logopederna Kajsa Söderhielm och Malin Bauer ligger bakom filmen om kommunikationsstrategier vid afasi. Filmen är en del av Webb-SKU som står för webbstrokekompetensutbildning. Webb-SKU har uppdaterats och vidareutvecklats av SKR:s Nationella Programråd för stroke tillsammans med STROKE-Riksförbundet för att höja kvaliteten på strokevården. Upplägget utgår från teamet som resurs och bygger på samverkan mellan olika … Continue reading Kommunikationsstrategier vid afasi