Kommunikation: en mänsklig rättighet

Datum: 10 December, 2018
Opinionsbildning

Idag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 10 december för 70 år sedan antogs FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, som gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De är en del av folkrätten och slår fast att alla människor är födda fria och har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande och odelbara. Ingen enskild rättighet kan anses vara viktigare än någon annan.

Artikel 19:

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Kommunikation är alltså en grundläggande mänsklig rättighet och organisationen The International Communication Project är ett språkrör för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar genom att påtala vikten av mellanmänsklig kommunikation och hur svårigheter med kommunikation påverkar alla aspekter av livet.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.