Kommunerna tar inte sitt ansvar för elever i behov av särskilt stöd

Datum: 5 September, 2016
Opinionsbildning

Många elever, närmare bestämt 55.000 stycken, har behov av särskilt stöd i skolan via åtgärdsprogram. men kommunerna tar inte sitt ansvar. Det menar Skolverket.

SVT: Den senaste tiden har det rapporterats om föräldrar som anmäler skolor på grund av bristande stöd till elev med behov av särskilt stöd. Enligt en kartläggning som SVT Nyheter gjort kom det mellan 2013 och 2015 in 2.838 anmälningar till Skolinspektionen i hela Sverige. De vanligaste bristerna är att skolorna är för långsamma när de utreder barnens behov och att de inte följer alla de åtgärder som utredningarna ställt som krav.

När en elev inte kan tillgodogöra sig undervisningen och det får konsekvenser i form av att man inte når kunskapskraven ska kommunerna sätta in stöd och extra anpassningar snabbt, men här brister kommunerna, menar Skolverket efter SVT:s granskning. Skolverket lyfter ofta fram att kommunerna måste ta ett mycket större ansvar för att eleverna får de förutsättningar de behöver.

–  Elever och föräldrar har rätt att kräva att när en elev får svårigheter och inte kan tillgodogöra sig undervisningen ska rektor se till att det görs en utredning där man verkligen kartlägger elevens behov och utifrån det tillsätter insatser som beskrivs i ett åtgärdsprogram och kontinuerligt följer upp, säger Ulrika Lindqvist i SVT:s Aktuellt.

Ulrika Lindqvist efterlyser bättre kompetens på skolorna i att se vad det är i skolans miljö som skapar problem för eleverna.

Varför inte satsa på en utvidgad elevhälsa med logopeder, vars breda kompetens gynnar många grupper av elever?

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.