Kom ihåg att besvara löneenkäten!

Datum: 21 December, 2016
Fackligt

SRATs löneenkät ligger fortfarande öppen för medlemmar att svara på. Hittills har 66 % av Logopedförbundets medlemmar besvarat enkäten.  Bra, men vi behöver fler svar!

Om du inte har fått länk till enkäten via mail, kan det bero på att vi inte har uppdaterade kontaktuppgifter till dig. Kontakta i så fall susanne.ronngren@srat.se .

Löneenkäten är en stor och viktig del av den lönestatistik som SRAT varje år sammanställer. Lönestatistiken är en av våra mest efterfrågade medlemsförmåner – både inför lönesamtal och när man söker nytt jobb. Med hjälp av löneenkäten kan vi ta fram unik statistik om hur löneläget ser ut per arbetsmarknadssektor, arbetsområde och region. Vi får möjlighet att följa hur t ex utbildningsnivå, jobbyte och byte av befattningsnivå påverkar löneutvecklingen.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.