Karriärtjänster på Sahlgrenska

Datum: 23 February, 2017
Fackligt

Dagens Medicin: De nya karriärtjänsterna på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska vara möjliga att söka för alla inom de akademiska sjukvårdsyrkena på sjukhuset. Alla som är kliniskt verksamma och når upp till kriterierna ska ha rätten att få en karriärtjänst. Just nu finns drygt 120 medarbetare på sjukhuset som lever upp till kriterierna och de vårdprofessioner som omfattas är sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, psykologer och socionomer.

Kriterier:

(samtliga skall vara uppfyllda)

  • Doktorsexamen inom det vårdvetenskapliga ämnesområdet eller annat relevant ämne
  • Minst sex års tjänstgöring inom professionen (utöver forskarutbildningen)
  • Kliniskt verksam
  • Pedagogisk universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 högskolepoäng

Dessutom finns ytterligare en nivå av karriärtjänsterna, där det bland annat krävs att man är docent.

Förhoppningen är att de nya tjänsterna ska leda till att de som har påbörjat en akademisk bana ska välja att fortsätta dem samtidigt som de är kliniskt verksamma på sjukhuset.

– Vi vill behålla den här kompetensen inom sjukvården och dra nytta av den, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.