Juli månad: fokus på LKG

Datum: 5 July, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Juli månad är utsedd till Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month och vi hänger på med ett inlägg som tipsar om mer information och resurser kring läpp-, käk- och gomspalt (LKG). LKG är den vanligaste ansiktsmissbildningen och det föds ungefär 150-200 barn årligen med någon form av LKG i Sverige.

Logopeden är en viktig profession i de multidisciplinära team som följer personer med LKG genom uppväxten. Andra viktiga teammedlemmar är bland annat plastikkirurgen, som har en central roll när det gäller att operera spalten och att eventuellt göra korrigerande ingrepp av läpp och näsa, ortodontisten, som kontrollerar bettet och utför tandreglering, öron- näsa- halsläkaren och psykologen.

Vad är LKG och vad gör logopeden?

Den brittiska LKG-organisationen CLAPA tog fram en film om att leva med LKG tidigare i år.

Stöd kring amning/flaskmatning

Barn med gomspalt kan oftast inte få till ett undertryck i munhålan, vilket leder till upphävd eller nedsatt sugfunktion. Detta försvårar i sin tur amning eller matning med vanlig nappflaska. Här kan logopeden ge råd och rekommendationer, till exempel om användning av specialtillverkade flaskor.

Svensk forskning om LKG

LKG påverkar i olika grad talutvecklingen och barn med LKG kan behöva logopedinsatser både för tal och språk.

Nyberg, J. (2016). Speech outcome in children born with cleft lip and palate treated with one-stage palate repair [Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2016

Adopterade barn med LKG

Under senare år har adoption av barn med LKG blivit vanligare. Dessa barn skapar nya utmaningar för LKG-teamen och dessa barn får i högre grad komplikationer efter operation än svenskfödda barn. När det gäller talsvårigheter bör adopterade barn med LKG behandlas som en särskild riskgrupp och följas upp noggrant under utvecklingen eftersom de har större talproblem än svenskfödda barn med samma typ av spalt.

AnnaKarin Larssons avhandling från 2020 fokuserade på tal- och språkförmåga hos barn med LKG som adopterats till Sverige från Kina.

Operation Smile

Välgörenhetsorganisationen Operation Smile förändrar livet för personer med LKG genom att med frivilliga krafter resa runt i världen och genomföra kostnadsfria operationer och utföra andra insatser till stöd för både barn och vuxna med LKG. För spädbarn kan LKG vara direkt livshotande eftersom det kan vara svårt att få i sig näring. LKG kan också leda till utanförskap och mobbning. Kostnaden för operation är för hög för många familjer och det råder även brist på kvalificerad medicinsk personal på många håll.

Tidningen Logopednytt (numera Logopeden) har flera gånger skrivit om logopeder som arbetat volontärt för Operation Smile, bland annat om specialistlogoped Liisi Raud Westberg, som också fått pris av Operation Smile för sina stora insatser.

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2018_issuu/6
I tidigare nummer av tidningen Logopeden kan du läsa om specialistlogoped Liisi Raud Westerberg som är volontär inom organisationen Operation Smile.
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.