Forskning om läpp-, käk- och gomspalt

Datum: 22 July, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

År 2021 kom en artikel där Mia Stiernman med kollegor, däribland Kristina Klintö, undersökte hur personer med läppspalt och/eller gomspalt upplevde sin hörsel, sitt utseende och sitt tal.

CHASQ

Som utfallsmått användes resultaten från frågeformuläret Cleft Hearing, Appearance and Speech Questionnaire (CHASQ). Dessutom jämförde man resultaten från personerna med spalt både med en åldersmatchad kontrollgrupp i Sverige och med tidigare resultat från personer med samma spalttyper i en brittisk studie.

Inga skillnader mellan personer med spalt och kontrollgrupp

Deltog gjorde 64 personer med de aktuella spalttyperna i åldrarna 7-19 år och 56 personer utan spalt (9-20 år). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna vad gällde spaltrelaterade aspekter, däremot var personerna med spalt signifikant mer nöjda med aspekter av utseendet som inte hade med spalten att göra jämfört med kontrollgruppen. Författarna kommenterar att det är oklart om detta har någon klinisk signifikans. Man diskuterar också om bristen på skillnader kan förklaras av eventuella störfaktorer (confounding factors) eller om det helt enkelt är så att man har nått acceptans vad gäller utseendet och att man har realistiska förväntningar vad man kan uppnå med kirurgi. Resultaten låg i linje med normdata från en brittisk studie (den studien saknade dock kontrollgrupp).

Läs hela artikeln!

Stiernman, M., Klintö, K., Persson, M., & Becker, M. (2021). Scores of the Cleft Hearing, Appearance and Speech Questionnaire (CHASQ) in Swedish Participants With Cleft lip and/or Cleft Palate and a Control PopulationCleft Palate – Craniofacial Journal58(3), 347–353. https://doi.org/10.1177/1055665620952296

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.