Jubilerande språkförskolor

Datum: 21 March, 2016
Logopedi

Norra Skåne: Språkförskolan i Hässleholm firar 20 år. Det är ingen självklarhet att det ska finnas en språkförskola i landets kommuner. Sammanlagt finns det endast 38 avdelningar i hela landet.
I Hässleholm har det däremot varit en självklarhet i 20 år.
– Det är vi glada för. Språket är nyckeln för att lyckas och det slår hårt om barn med språksvårigheter inte får hjälp från början, säger Susann Nord som är språkpedagog på förskolan.
Förskolan har hela Hässleholms kommun som upptagningsområde, och målgruppen är barn i åldrarna 3–6 år.

Även språkförskolan i Vallentuna 20-årsjubilerar i år och firade nyligen med föreläsningar och Öppet Hus.

Språkförskolor ger barn med grav språkstörning dagligt fördjupat språkligt stöd av logoped, specialpedagoger och förskollärare.  Språkförskoleföreningen är ett rikstäckande nätverk för språkförskolor i Sverige, som grundades 1990. Föreningens målsättning är att främja samarbetet mellan och utveckla kunskapen hos landets språkförskolor.  Detta görs bland annat genom den årliga språkförskolekonferensen. Språkförskoleföreningens styrelse kan ge information och råd till kommuner som ämnar starta språkförskoleverksamhet.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.