Journal på nätet i Stockholms läns landsting

Datum: 13 January, 2016
Övrigt

patient files

Svt Nyheter Stockholm: Under 2016 ska alla invånare i Stockholms län få tillgång till journalen på nätet. Patientjournaler på nätet är en omstridd fråga. I Uppsala var man först ut med nätjournaler för drygt tre år sen och där har kritiken varit hård, bland annat mot att patienter kunnat ta del av tunga sjukdomsdiagnoser på webben innan de pratat med sin läkare.

Stockholms läkarförening förordar att  läkarna måste få en viss tid på sig att kommentera provsvar och att kontakta patienterna. Landstingsråd Daniel Forslund menar istället att patienten själv ska kunna välja om man vill ta del av allt som skrivs i journalen eller om man vill slippa känslig information online.

– Tanken är att osignerade uppgifter ska finnas tillgängliga för patienten om man verkligen vill det, säger Daniel Forslund.

 

Hur tänker logopedkåren om att patienterna kan få tillgång till osignerade journaler? Vilka fördelar kan finnas? Vilka synpunkter bör framföras till SLL? Hur ser det ut på andra håll i landet med journal på nätet för logopedpatienter?

Mer om journal på nätet i Sjukhusläkaren

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
7 år sedan
På Inera finns en översikt över hur det ser ut med journaltillgång på nätet i olika regioner/landsting. http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Journalen1/Vad-visar-vardgivare/
User avatar
7 år sedan
Om förändringsresan med journal på nätet från Norrbottens landsting: https://www.youtube.com/watch?v=QIVGpsJMnO8&feature=youtu.be Sevärt! ;)
User avatar
7 år sedan
I VG-regionen ska det bli möjligt att läsa sin e-journal från och med 1/4-16, och då eventuellt även anteckningar några månader tillbaka. Även här diskuteras kring signerade vs osignerade anteckningar, där politikerna verkar förorda tillgång osignerade anteckningar utan fördröjning medan mycket vårdpersonal helst önskar att osignerade anteckningar inte ska kunna läsas, alternativt i alla fall inte kan läsas förrän efter 14 dagar. Självklart ska patienterna kunna ta del av sin egen journal, men det känns som att man hade behövt diskutera formerna mer, och hur vårdersonalen/fackliga organisationer är involverad i beslutet i n n a n det är taget. Jag tänker lite som Signe kring osignerade anteckningar, att jag nog kommer att dra mig för att skriva in delar av en anteckning om jag vet att jag inte har möjlighet att skriva färdigt den, och istället har mer informella anteckningar. Vilket dock kan ställa till det för övrig vårdpersonal på avdelningen (meningen är ju alltid att skriva direkt, men ibland händer det saker så att det inte går.
Det enklaste är väl att ha ungefär samma regler för vilka som ska ha åtkomst till e-Journaler som redan finns för vilka som kan få ta del av fysiska journalkopior/läsa "vanliga journaler". När det gäller gode män och förvaltare så måste ju den förra gruppen ha brukarens samtycke, medan förvaltaren har fri tillgång.
Loader
Ladda mer

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.