Jönköping säger nej till patienters rasism

Datum: 17 October, 2016
Övrigt

Dagens Medicin: Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer för hur medarbetarna ska hantera situationen när patienters krav blir rasistiska, kränkande eller hotande. Riktlinjerna klargör hur personalen ska agera när patienter kräver vård av en viss behandlare, på grund av exempelvis kön eller etnicitet. Patienten kan välja vårdcentral eller mottagning, men har inte rätt att kräva vem som ska utföra olika insatser vid besöket. Riktlinjerna är de första i sitt slag, och kunskapen om dem sprids nu brett till sjukvården i regionen.

– De kan framföra sina önskemål men inte bestämma vem som ska ge behandlingen. En patient som vägrar att bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård och kan avvisas, säger Eivor Blomqvist, sekreterare i regionens etikråd, som låtit ta fram riktlinjerna tillsammans med regionens jurister.

Det är relativt vanligt att patienter har önskemål om att få träffa läkare av ett visst kön, oftast är det kvinnliga läkare som efterfrågas, enligt Anette Sparf, som är verksamhetschef för en vårdcentral i Huskvarna.

– Kan vi tillmötesgå det enkelt, så får de detta utan diskussion men oftast står vi fast vid att det är vi som bestämmer vilken personal som patienten ska träffa. Ibland finns dock skäl att byta. Det kan vara att kommunikationen inte fungerar eller att det behövs en second opinion säger Anette Sparf.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.