Jobba helg som logoped?

Datum: 20 February, 2023
Fackligt

Tidningen Logopeden nr 1 2023:

Det verkar ha blivit vanligare med logopeder inom akutvård, kanske inte minst som en konsekvens av covid-19-pandemin då det blev tydligt vad logopeder kan bidra med i intensivvård. Vi har tagit hjälp av Logopedförbundets förhandlare för att klargöra vad man ska tänka på om arbetsgivaren vill att logopeder ska tjänstgöra under helger.

Helgbemanning inom slutenvård 

En högst inofficiell kartläggning visar att det trots allt inte verkar vara så vanligt att logopeder går in och arbetar under helger. Det som verkar förekomma bland annat i Region Jönköping, Västernorrland och Halland är att det max får gå tre dagar utan logopedbedömning, vilket innebär att det behöver finnas en logoped på den fjärde dagen under storhelger. På Södra Älvsborgs sjukhus i Västra Götalandsregionen ska remiss besvaras inom 48 timmar och där är minst en logoped i tjänst vid storhelger för akuta sväljbedömningar. I Region Gävleborg kan logopeder tjänstgöra under långhelger efter särskild begäran från strokeavdelningen. Varken på Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund eller på Norrlands universitetssjukhus i Umeå förekommer helgtjänstgöring för logopeder.  

Att tänkta på vid införande av helgarbete

Om arbetsgivaren planerar att införa tjänstgöring på exempelvis storhelger är det viktigt att detta lyfts med lokala fackliga företrädare inom ramen för samverkan/MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet). Arbetsgivaren behöver också beakta arbetsmiljörättsliga aspekter av att arbetstidsförläggningen ändras, exempelvis genom att i samråd med skyddsombud ta fram en risk-och konsekvensanalys.

Alla medarbetare ska informeras om förändringen och bör även ges möjlighet att ställa frågor och komma med inspel. Detta kan förslagsvis ske inom ramen för en arbetsplatsträff. Det måste vara tydligt hur arbetsgivaren planerar att lösa bemanningen. Ofta kommer man långt med frivillighet, alltså att de som önskar arbeta helg får anmäla intresse för detta. Vidare behöver det klargöras vilken ersättning som betalas vid helgtjänstgöring. Ska helgpassen bemannas utanför ordinarie schema ska övertidsersättning betalas. Om ersättning ges i ledig tid måste det finnas en reell möjlighet att som medarbetare ta ut ledigheten.

Om arbetsgivaren planerar att löpande schemalägga personalen på veckosluten och storhelger är utgångspunkten att veckoarbetstiden ska sänkas. Enligt det centrala kollektivavtalet för kommuner, regioner och kommunala bolag är veckoarbetstiden vid helgarbete 38 timmar och 15 minuter.

SRAT:s förhandlare finns tillgängliga för råd och stöd, de nås enklast via växeln (08-442 44 60) eller genom att maila kansli@srat.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.