Jämför din lön!

Datum: 8 April, 2019
Fackligt, Student

Som medlem i Slof/SRAT och därmed Saco utgör din medverkan i den årliga löneenkäten ett viktigt bidrag för att kunna sammanställa högkvalitativ lönestatistik. Saco Lönesök bygger på uppgifter från över 300 000 akademiker i form av förbundens löneenkäter. Uppgifter hämtas också från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare.

Logopedlöner 2018. Låddiagrammet indikerar lönedistribution i förhållande till födelseår. Det svarta strecket i varje box visar medianvärdet och ringen motsvarar medelvärdet. Boxens ytterkanter motsvarar 25:e respektive 75:e percentilen.

Medellönen för logopeder, oavsett arbetsmarknadssektor, var 2018 33 760 och medianlönen låg på 33 000. Logopeder i statlig tjänst ligger klart högre än så. Även kommun- och skollogopeder ligger över det totala genomsnittet, medan privatlogopeder ligger något lägre.

Som medlem i Slof kan du logga in via SRAT:s hemsida och komma åt all lönestatistik och jämföra med din egen lön.

Skribent: Signe Tonér

Källa: Saco Lönesök

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.