Intressant om intergender och autismspektrum

Datum: 7 June, 2016
Kompetensutveckling, Övrigt

Spectrumnews.org: när Ollie var 6 år sa han* en dag till sin mamma: “Jag tror att jag är hälften pojke och hälften flicka.”

Modern blev inte särskilt överraskad, dock började föräldrarna fundera över om Ollies beteende hade något att göra med att hans autismspektrumtillstånd. En handfull studier har under senare år visat på en koppling mellan autism och könsdysfori. 8-10 % av barn och ungdomar som söker vård för könskorrigering uppfyller diagnoskriterier för autismspektrumtillstånd medan uppskattningsvis 20 % har vissa autistiska drag. Majoriteten av dessa har inte tidigare utretts för autism.

En fråga som uppstår är om utvecklingen av könsidentitet ser annorlunda ut hos personer med autism. Kombinationen av autism och könsdysfori leder till många utmaningar men enligt barnneuropsykolog John Strang kan en del drag hos personer med autism även underlätta processen att övergå till det kön man känner sig hemma i (eller att leva utan definierad könstillhörighet).

Ollie har hunnit bli 9 år, har blivit utsatt för mobbning och har förlorat vänner. Han har fått sluta med vissa fritidsaktiviteter för att ledare, föräldrar eller andra barn inte accepterar hans könsuttryck. Olle går regelbundet till en terapeut som hjälper honom att handskas med detta och får även insatser som fokuserar på hans sensoriska överkänslighet, finmotoriska förmåga och andra aspekter som hänger ihop med autismen. Ollie säger själv att han är bekväm med att vara “in-between”.

Förbättrade diagnostiska instrument och specialiserade insatser behövs för barn som har både autism och könsdysfori enligt forskaren Amy Tishelman vid Harvard Medical School.

Hela artikeln om Ollie med flera barn och ungdomar med könsdysfori och autismspektrumtillstånd

Artikel av Strang et al.: Increased gender variance in autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder

 

*enligt artikeln används maskulina pronomen om Ollie. Under en period provade han att använda en feminin form av sitt namn, men det kändes inte rätt för honom.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Färsk artikel om röstbehandling för transpersoner – Logopedforum
5 år sedan
[…] Intressant om intergender och autismspektrum […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.