Internationell standard för dysfagi

Datum: 28 February, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi, Opinionsbildning

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) är ett globalt initiativ för att förbättra livskvaliteten hos de 560 miljoner (!) människor som lever med ät- och sväljsvårigheter/dysfagi. IDDSI drivs sedan 2013 på frivillig grund av logopeder, dietister, läkare, arbetsterapeuter med flera yrkeskategorier.

Ett av de vanligare sätten att hantera ät- och sväljsvårigheter är att anpassa och modifiera konsistensen på maten, vilket minskar risken för felsväljning. Det är en stor utmaning att klassificera livsmedel utifrån konsistens så att det blir tydligt och enkelt för alla involverade att förstå exakt vad som avses.

IDDSI

Målet med IDDSI:s arbete är att utveckla internationell, standardiserad terminologi för dysfagikost, vilket har resulterat i International Dysphagia Diet Framework. Målet är att samma terminologi ska användas igenom hela vårdkedjan, av alla vård- hälso- och omsorgsprofessioner. Det kräver förstås målinriktat arbete av flera aktörer och IDDSI rekommenderar att arbetet inleds med bildandet av multiprofessionella, lokala IDDSI-team. Sådant arbete har påbörjats på en del platser i Sverige. I implementeringsprocessen önskar IDDSI att man registerar sig genom att maila till communications@iddsi.org .

I Sverige pågår konsensusdiskussioner bland dysfagilogopeder och IDDSI-ramverket tas upp på logopedutbildningen (åtminstone i Göteborg!). Examensarbeten pågår kring hur logopeder arbetar med dysfagi och vilken terminologi man använder sig av.

Har ni påbörjat implementeringen av IDDSI på er arbetsplats?

Lärare och studenter på logopedutbildningarna – får studenterna lära sig IDDSI?

Följ med i IDDSI-diskussionen på Logopedforums inloggade delar!

 

(c) The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2016 @http://iddsi.org/resources/framework/

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.