Logopedutbildning i Uppsala byter institution

Datum: 12 January, 2022
Logopedi, Övrigt

Läkartidningen 2021-12-29; SVT 2021-12-30, Uppsala universitet 2021-12-16, Logopeden.se 2022-01-13:

Uppsala universitet avvecklar en hel institution

Flera medier har nyligen rapporterat om Uppsala universitets beslut att avveckla institutionen för neurovetenskap efter en längre tid av komplexa problem som påverkat arbetsmiljön negativt. Institutionen har cirka 150 anställda, har funnits sedan 1998 och bedriver forskning och utbildning inom bland annat logopedi.

Ingen skillnad för studenterna

Beslutet innebär att forskargrupperna flyttas till andra institutioner inom vetenskapsområdet. Ansvaret för utbildningarna, däribland alltså logopedprogrammet, fördelas på motsvarande sätt. Beslutet påverkar inte utbildningarna, som fortsätter som planerat. Studenterna ska enligt universitets information inte märka någon skillnad.

Omfattande arbetsmiljöproblem

Det har bland annat funnits konflikter mellan och inom forskargrupper och oklarheter kring resursfördelning och ekonomi. Forskarna kunde exempelvis inte ens komma överens om vem som skulle bli ny prefekt. Därutöver har berättelser om mobbning, maktmissbruk och sexuella trakassarier kommit fram.

Hösten 2020 började universitetet arbeta på en åtgärdsplan för institutionen och våren 2021 tillsattes en tillförordnad prefekt. Under hösten 2021 lades en utredning fram som presenterade några olika alternativ för universitetets rektor, bland annat möjligheten att dela institutionen i en klinisk och en prelklinisk enhet eller att upplösa institutionen och fördela forskning och utbildning på andra institutioner. I mitten av december fattades det ganska dramatiska beslutet att fortsätta på det sistnämnda spåret, alltså att avveckla hela institutionen. Beslutet motiveras med att omorganisationen ger större förutsättningar att få en god arbetsmiljö.

Följer problemen med i flytten?

Robert Malmgren är vice ordförande i Sacorådet på Uppsala universitet och han menar att avvecklingen är motiverad, men tror inte att arbetsmiljöproblemen försvinner för att institutionen avvecklas. De kommer i stället ärvas av andra institutioner.

Vicerektor Mats Larhed, som utrett problemen på institutionen tror dock inte att arbetsmiljöproblemen följer med till de nya institutionerna. Fungerande ledning och fungerande organisation ses som nyckelfaktorer för att undvika fortsatt problematik.

Kritik mot nedläggningen kommer bland annat från delar av institutionens doktorandråd. Doktoranden Harmen Konig anser att avvecklingen är en överreaktion och är befarar att samarbete med forskargrupper vid andra institutioner kan bli svårare.

Hur påverkas logopedutbildningen?

Tidningen Logopeden har varit i kontakt med Ellika Schalling, nytillträdd professor i logopedi vid Uppsala universitet samt Monica Blom Johansson, programansvarig för logopedprogrammet, som berättar att enheten för logopedi sedan 1 januari tillhör institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Schalling och Blom Johansson betonar också att enheten för logopedi på intet sätt har varit inblandat i de konflikter som ligger till grund för nedläggningen av institutionen för neurovetenskap.

–På institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap finns redan flera logopeder som bedriver sin forskarutbildning eller forskning och vi tror att logopedi kommer passa väl in i verksamheten där, säger Ellika Schalling.

Läkartidningen

Sveriges Television

Uppsala universitet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.