Information om språkstörning

Datum: 4 June, 2017
Logopedi

Här kommer en uppdaterad sammanställning över en mängd informationskällor om språkstörning med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips!

Uppdaterat november 2020!

Information om språkutveckling och språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM: Delaktighet: ett arbetssätt i skolan

Arbeta med språkstörning i skola och förskola (SPSMs nya stödmaterial)

Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet

Språkstörning – en pedagogisk utmaning” av Eva Carlberg Eriksson

Boken “Förstå och arbeta med språkstörning” av Anna Eva Hallin

Boken “Ibland låtsas jag att jag förstår” av Malena Sjöberg

Leva med språkstörning (logoped Anna-Karin Arnald)

Flickan med språkstörningen (blogg av Anna Båve Schultz, om att leva med språkstörning)

Barnlogopedmottagningen Södra Älvsborgs sjukhus (BLOM)

Infoteket (Landstinget i Uppsala län)

Logopeden i skolan (logoped Johanna Kristensson)

Forskningsbloggen (logoped och forskare/postdoktor Anna Eva Hallin)

Språklek (logoped Astrid Frylmark)

Snicksnacksnoken (logoped Elvira Ashby)

Hatten förlag: logopeden tipsar

Podcast om språkstörning (logopederna tillika forskarna Olof Sandgren och Ketty Holmström)

UR Skola (radio): Kommunikationsskolan i Malmö

Dela språket: en digital pekbok från Språkstart Halland som visar hur föräldrar med små medel kan ge sina barn ett större ordförråd. Länkar och information om språkutveckling (se även Instagram).

Samspela.com : logopedernas bästa tips för tidig språkutveckling

Information på andra språk

CPLOL information om språkutveckling i form av foldrar och affischer samt även anamnesformulär på flera europeiska språk, t ex finska, ryska, turkiska.

Frequently asked questions, International Association of Logopedics and Phoniatrics

Hitta språket (Kodknäckarnas filmer om språkutveckling och språkstimulans, svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska)

RADLD Campaign (före detta RALLI, framför allt engelska men även någon film på spanska)

RADLD Faktablad (information på bland annat arabiska, farsi, mandarin och spanska)

TAKK för språket (svenska, engelska, spanska, somaliska, arabiska)

Webb-TV

Barnet och orden – om språk i förskolan

UR Lärlabbet: Vad är språkstörning?

UR Lärlabbet: Språkstörning hos elever i lågstadiet

UR Samtiden Tema Språkstörning

UR Skola: Språkstörning

Intresseorganisationer

Talknuten

DHB

Unga med språkstörning – riksförbundet för ungdomar med språkstörning

Vi-S (vuxna med språkstörning)

Attention (språkstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourette syndrom)

Facebookgrupper

Språkstörning – tala, lyssna, förstå

Språklek – tips och trix (viss inriktning mot barn inom autismspektrum)

Instagram

@delaspraket (digital pekbok från Region Halland)

@kommunikativ_tillganglighet (logoped Ebba Almsenius)

@logopedjulia (fokus på skolbarn, logoped Julia Andersson)

QR-kod som leder till detta blogginlägg:

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? – Pedagog Malmö
2 år sedan
[…] Vill du veta mer om språkstörning kan jag rekommendera att kolla in Forskningsbloggen av logoped Anna Eva Hallin och Logopedforumbloggen som samlat massor av tips om information kring språkstörning. […]
User avatar
Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? – Logopedforum
3 år sedan
[…] Vill du veta mer om språkstörning kan jag rekommendera att kolla in Forskningsbloggen av logoped Anna Eva Hallin och det tidigare inlägget här på Logopedforumbloggen med massor av tips om information kring språkstörning. […]
User avatar
3 år sedan
Något att lägga till gällande språkstörning och skolan kan vara SPSMs skrift om delaktighet (https://webbshop.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/). Jättebra material för mig som skollogoped att ha i dialogen och samarbetet med pedagoger (och så klart spec.ped och rektorer) när vi ska observera och reflektera över hur förutsättningarna ser ut i skolans lärmiljöer. /Annie, logoped på Kompetenscentrum språk och kommunikation, Umeå kommun
Loader
Ladda mer

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.