Indragen logopedtjänst på språkförskola i Umeå

Datum: 3 November, 2016
Logopedi

Uppdatering:

Förra veckan rapporterade Västerbottenskuriren (tyvärr är artikeln bakom betalvägg) att landstinget med kort varsel beslutat att dra tillbaka logopedtjänsten till språkförskolan Språkstegen i Umeå, vilket även innebar att förskolan har förlorat en heltidstjänst.  Språkstegen. Föräldrarna har slagit larm om att förskolan inte längre har förutsättningar att leva upp till sina kvalitetsmål. Det som inte framkommer i VK:s rapportering är att Umeå kommun inte har följt språkförskoleföreningens stadgar avseende personaltäthet, vilket man från landstingets sida har påtalat vid upprepade tillfällen. Språkstegen har därmed inte uppfyllt de kriterier som ställts upp för god kvalitet och för medlemskap i Språkförskoleföreningen.

Västerbottenskuriren: Lokalpolitiker i Umeå Kommunfullmäktige diskuterar nu huruvida kommunen ska gå in med insatser för att säkra verksamheten.

– Det finns en post för oförutsedda utgifter som vi borde kunna använda för det här, menar Patrik Brännberg (AP).

Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden påpekar att det är landstinget som dragit sig ur samarbetet. Förhandlingar pågår och kommunen kan, enligt Moa Brydsten, därför inte kan gå in med resurser.


Språkförskolor är verksamheter avsedda för barn med omfattande språkstörningar och finns på många håll i landet. Språkförskoleföreningen är en samarbetsorganisation för språkförskolor som uppfyller vissa krav vad gäller kompetens, bemanning och barngruppens storlek. Det finns olika finansieringsmodeller för språkförskolelogopedtjänster, i Stockholms län är exempelvis samtliga logopeder finansierade av landstingsmedel, men logopederna kan ha sin anställning i kommun, landsting eller hos privat arbetsgivare. Skåne har en lång tradition av språkförskolor och där är logopederna kommunanställda och kommunfinansierade om jag har förstått saken rätt.

Skriv gärna i kommentarerna om ni har mer information om situationen i Umeå eller på andra platser vad gäller språkförskolor!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Goda nyheter från Umeå! – Logopedforum
6 år sedan
[…] Tidigare blogginlägg om språkförskolan i Umeå […]
Efter en del tråkiga rapporter från Umeå när det gäller förskolebarn med språkstörning vill jag förmedla lite positiva nyheter som i dag publicerats på Umeå kommuns interna hemsida: Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet, dvs att anpassa undervisningen till barnens språkliga förutsättningar. - Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på förskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden. Språkstegen Inför höstterminen 2017 fortsätter också Språkstegens verksamhet på förskolan Rymden med stöd av logoped (50 procent). Verksamheten är en samverkan mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landstings logopedmottagning och vänder sig till förskolebarn med svåra språkstörningar. (Umeå kommuns nyhetsarkiv, 2017-03-30)
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.