I skuggan av covid-19

Datum: 20 June, 2021
Övrigt

Vård- och omsorgsanalys, 2021-05-19:

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade för en tid sedan rapporten I skuggan av covid-19: Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. Man konstaterar bland annat att många valt att inte söka vård av andra skäl än covid, trots att de egentligen skulle behöva det.

Rapporten I skuggan av covid-19 har tagits fram av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Under pandemin har vården behövt ställa om för att omhänderta ett snabbt ökat antal allvarliga sjuka i covid-19. Detta har medfört en svår balansgång mellan att ta hand om covidpatienter och samtidigt möta befolkningens övriga vårdbehov.

Många har avstått från vård under pandemin

Analysen fokuserar på vårdkonsumtionsförändringar som ägt rum till följd av pandemin under 2020, framför allt i form av vårdefterfrågan och vårdutbud på annan vård än för omhändertagande av covidpatienter och konstaterar bland annat att nära 40 % av befolkningen har avstått eller väntat längre med att söka vård under pandemin. Det är personer i riskgrupper och /eller personer med långvariga hälsobesvär som minskat sin vårdkonsumtion mest.

Var sjätte person anser att det varit svårt att få kontakt med vården under pandemin och 7 % anger att de fått ett försämrat hälsotillstånd, antingen på grund av att de själva avstått från vård eller att vården blivit inställd på hälso- och sjukvårdens initiativ.

Mer digitala vårdkontakter

Analysen tyder även på att att medvetna ransoneringar, smittskyddsåtgärder samt personal- och materialbrist har minskat utbudet av övrig vård under pandemin. Digitala vårdkontakter har ökat men det finns ett uppdämt vårdbehov som är större än vad nationell statistik visar.

Förbättrad tillgänglighet behövs

Myndigheten rekommenderar att regionerna förstärker tillgängligheten i första linjens vård och att befolkningen uppmanas till att söka vård efter behov. Såvl regioner som berörda myndigheter och regering bör särskilt följa upp hur pandemin påverkat vården för personer med långvariga hälsobesvär och riskgrupper för covid-19 för att minska undanträngningseffekter.

Läs hela rapporten!

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.