Hur svårläst är läroplanen?

Datum: 31 October, 2017
Övrigt

Skolvärlden.se 30 oktober:

Bildläraren Gitte Jansson har undersökt läroplanens läsbarhetsindex och kom fram till att läroplanen har LIX 66, det vill säga “mycket svår, byråkratsvenska”. Läsbarhetsindex för läroplanen ligger därmed högre än texten i Skollagen och i ett par doktorsavhandlingar som Jansson använde som jämförelse.

För att underlätta kommunikationen med såväl elever som föräldrar, har Gitte Jansson tagit fram materialet “En pratbar läroplan”. Ordet “syfte” har t ex ersatts av formuleringen ”Varför har du bild?”, ”centralt innehåll” blev ”Detta ska vi göra” och ”kunskapskraven” döptes om till ”Jag sätter betyg på”.

Logopeder i skolan jobbar bland annat med kommunikativ tillgänglighet, logga in på Logopedforum och läs mer om t ex stödnivåer inom skolan och skollogopedens roll på olika nivåer!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.